Kontakta IBSS

IBSS STYRELSE 2019

Funktion        Namn            Mobil      E-post
Ordförande    Göran Rebert   0708-205935 Göran
Vice ordförande, Patric Andersson 0708-728411 Patric
Kassör      Lars Abrahamsson 0705-201244 Lars
Sekreterare   Kristian Nilsson 0723-959228 Kristian
Revisor     Paul Nelson
Båtplatsansvarig Mats Persson 0708-846944
Mats Båtplatsansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Webbansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Ledarmot Tony Jonasson 0709-444222 Tony Justerare Håkan Birgersson 0708-586101 Justerare Allan Nyborg 0705286520 allan Suppleant Niclas Wright 0708405597 Niclas
Rösträknare Tony Jonasson 0709-444222 Tony
Rösträknare Jari Broholm Valberedningen (Jari Broholm -sammankallande)
Björn Sauer Carl-Eric Berggren
Ansvariga för bojutsättning IBSS 2019 Samordnare Kristian Nilsson 0723-959228 kristian.nilsson69@gmail.com Olof Nilsson 0706-452011 olofnille83@hotmail.com Patric Andersson 0708-728411 patric.ivo@telia.com Mats Persson 0708-846944 lotte.mats@telia.com Jan-Inge Svensson 0722-229166 jan-inge.svensson@trafikverket.se Allan Nyborg 0705-286520 allan.nyborg@bikab.net