VÄLKOMMEN TILL IBSS – IVÖ BÅT OCH SEGELSÄLLSKAP 2019

           ARBETSDAG LÖRDAG 5 OKTOBER 2019

Nu är snart båtsäsongen över för i år , så Lördag 5 oktober kl 10:00 så har vi den traditionella arbetsdagen där alla båtplatsinnehavare och medlemmar är välkomna att deltaga. Det skall bland annat utföras upptagning av bommar ,gräsklippning samt diverse uppröjning runt klubbhuset o bryggorna. Vi bjuder på fika och grillad korv under dagen. Om ni inte kan deltaga så skicka ett mail till Kristian på kristian.nilsson69@gmail.com . Ni som kommer och hjälper till (minst 2 timmar) får ett avdrag på båtplatsavgiften kommande år med 200:-. Lista kommer att finnas på plats där ni skriver upp erat deltagande. 

          VIKTIGT TILL ALLA BÅTPLATSÄGARE !!!!!
Om man väljer att ha båten i EFTER höstens arbetshelg utgår en avgift om man INTE tar upp sina bommar i samband med sin båtupptagning. Då debiteras 500kr per bom för upptagningen                                               

BÅTPLATSER O RAMPEN

Vi har totalt 43 båtplatser samt gästbrygga med 3 platser. Gästbryggan får användas utan kostnad i ett dygn. För mer info om detta och rampen se mer här

GRÄSKLIPPNING 2019

Här finner ni schema för gräsklippning vid klubbstugan o ut på piren. Se mer här