Kontakta IBSS

IBSS STYRELSE 2024

Funktion        Namn            Mobil      E-post
Ordförande    Göran Rebert   0721-520599 Göran
Vice ordförande, Mats Persson   0708-846944 Mats
Kassör      Patric Andersson 0708-728411 Patric
Sekreterare   Tony Jonasson   0709-444222 Tony

Båtplatsansvarig Mats Persson 0708-846944
Mats Båtplatsansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Webbansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Ledarmot Stefan Olsson 0705-113440 Stefan
Ledarmot Tony Jonasson 0709-444222
Tony
Ledarmot Mats Persson 0708-846944 Mats
Ledarmot Magnus Jendbro 0708-149159 Magnus Valberedningen: Jari Broholm -sammankallande 0708-121111 Jari
Björn Sauer 0708-948511 Björn
Johan Månsson 0706-562272 Johan

Ansvariga för bojutsättning IBSS 2024 Samordnare Patric Andersson 0708-728411 patricbagare@gmail.com
Mats Persson 0708-846944
mpfrakt@live.se Per Johansson 0701-434988
per.johansson1106@hotmail.com
Sven Johansson 070-8502350
minliston@hotmail.com
Lars Evertsson 0708-244428
lars_evertsson@hotmail.com