Kontakta IBSS

IBSS STYRELSE 2023

Funktion        Namn            Mobil      E-post
Ordförande    Göran Rebert   0721-520599 Göran
Vice ordförande, Patric Andersson 0708-728411 Patric
Kassör      Lars Abrahamsson 0705-201244 Lars
Sekreterare   Kristian Nilsson 0723-959228 Kristian
Revisor     Paul Nelson
Båtplatsansvarig Mats Persson 0708-846944
Mats Båtplatsansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Webbansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Ledarmot Tony Jonasson 0709-444222 Tony Justerare Håkan Birgersson 0708-586101 Justerare Allan Nyborg 0705286520 allan Suppleant Jari Broholm
Rösträknare Tony Jonasson 0709-444222 Tony
Rösträknare Jari Broholm Valberedningen (Jari Broholm -sammankallande)

Björn Sauer Johan Månsson
Ansvariga för bojutsättning IBSS 2023 Samordnare Kristian Nilsson 0723-959228 kristian.nilsson69@gmail.com Patric Andersson 0708-728411 patric.ivo@telia.com Mats Persson 0708-846944 mpfrakt@live.se Jan-Inge Svensson 0722-229166 jan-inge.svensson@trafikverket.se Allan Nyborg 0705-286520 allan.nyborg@bikab.net