Kontakta IBSS

IBSS STYRELSE 2023

Funktion        Namn            Mobil      E-post
Ordförande    Göran Rebert   0721-520599 Göran
Vice ordförande, Mats Persson   0708-846944 Mats
Kassör      Patric Andersson 0708-728411 Patric
Sekreterare   Kristian Nilsson 0723-959228 Kristian
Revisor     Paul Nelson
Båtplatsansvarig Mats Persson 0708-846944
Mats Båtplatsansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Webbansvarig Patric Andersson 0708-728411 Patric Ledarmot Tony Jonasson 0709-444222 Tony
Ledarmot Mats Persson 0708-846944 Mats
Ledarmot Patric Andersson 0708-728411 Patric
Suppleant Björn Sauer 0708-948511
Suppleant Jari Broholm Valberedningen (Jari Broholm -sammankallande)
Björn Sauer Johan Månsson
Ansvariga för bojutsättning IBSS 2023 Samordnare Kristian Nilsson 0723-959228 kristian.nilsson69@gmail.com Patric Andersson 0708-728411 patricbagare@gmail.com Mats Persson 0708-846944 mpfrakt@live.se Jan-Inge Svensson 0722-229166 jan-inge.svensson@trafikverket.se