Kontakta IBSS

IBSS STYRELSE 2019

Funktion        Namn            Telnr      Mobilnr     E -post
Ordförande    Göran Rebert   044-52020 0708-205935 Göran
Vice ordförande, Patric Andersson       0708-728411 Patric
Kassör      Lars Abrahamsson 044-52084 0705-201244 Lars
Sekreterare   Kristian Nilsson      0723-959228 Kristian
Båtplatsansvarig Mats Persson         0708-846944 Mats
Båtplatsansvarig Patric Andersson       0708-728411 Patric
Webbansvarig   Patric Andersson       0708-728411 Patric
Ledarmot     Karl-Erik Aldrin       0706-562272 Kalle
Ledarmot     Håkan Birgersson 044-52133 0708-586101
Suppleant    Jari Broholm
Suppleant    Torbjörn Appelqvist

Ansvariga för bojutsättning IBSS 2019

Samordnare
Kristian Nilsson 0723-959228 
kristian.nilsson69@gmail.com

Olof Nilsson  0706-452011 
olofnille83@hotmail.com
Patric Andersson 0708-728411  
patric.ivo@telia.com
Mats Persson 0708-846944
lotte.mats@telia.com
Jan-Inge Svensson 0722-229166 
jan-inge.svensson@trafikverket.se
Allan Nyborg  0705-286520    
allan.nyborg@bikab.net