Aktiviteter

MEDDELANDE GÄLLANDE ARBETSDAGARNA 2024 (Detta gäller från 2019)

Om man hjälper till på båda arbetsdagarna (minst 2 timmar/gång) vår o höst så blir det ett avdrag på båtplatsavgiften med 500:- (max 2 gånger /år). Hjälper man bara till en av gångerna blir avdraget 250:- ,det är ok att skicka en ersättare om man ej själv kan komma. Avdraget görs året efter på fakturan. Detta gäller alla med båtplats. Lista kommer att finnas på arbetsdagen då man fyller i att man varit där och hjälpt till.

VIKTIGT TILL ALLA BÅTPLATSÄGARE !!!!!
Om man väljer att ha båten i efter höstens arbetshelg utgår en avgift om man INTE tar upp sina bommar i samband med sin båtupptagning. Då debiteras 500kr per bom för upptagningen.

Tänk på att det råder fartbegränsning med 7 knop framför hamnen och framför färjan.